Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đã nhận nhà
Giá : 1.5tỷ
Đã nhận nhà
Giá : 1.170 tỷ
Đã nhận nhà
Giá : 1.240 tỷ
Đã nhận nhà - mới 100%
Giá : 1.3 tỷ
Đã nhận nhà - mới 100%
mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa
Giá :
Chuẩn bị nhận nhà
1.750,0
Giá : 1.750 tỷ