Hiển thị kết quả duy nhất

Chuẩn bị nhận nhà
1.750,0
Giá : 1.750 tỷ